Chính sách và Quy chế hoạt động

blog image

Chính sách vận chuyển hành khách

10/04/2023

Việc vận chuyển hành khách; thuê xe được thực hiện bởi các bên thứ ba cung cấp dịch vụ vận chuyển mà Wemove đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ.

blog image

Quy chế hoạt động của wemove.com.vn

10/04/2023

Sàn giao dịch thương mại điện tử wemove.com.vn thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Wemove Việt Nam, là một thị trường trực tuyến gi...