Featured Photo

Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

Yêu cầu đối tác thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn cũng như Quy chế hoạt động của Sàn được công khai trên website: Wemove.com.vn.

I. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn

Wemove.com.vn có thể chấm dứt quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của đối tác; khách hàng và sẽ thông báo cho đối tác; khách hàng trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp đối tác; khách hàng vi phạm các Quy chế của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Wemove.com.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Wemove.com.vn.

Wemove.com.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của đối tác nếu đối tác không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Wemove.com.vn liên tục trong ba (06) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành đối tác và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải ký kết lại Hợp đồng dịch vụ cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn.

Wemove.com.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của đối tác; khách hàng nếu Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Wemove.com.vn phát hiện đối tác; khách hàng bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp đối tác; khác hàng tiếp tục hoạt động có thể gây cho Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Wemove.com.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các đối tác; khách hàng khác của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Wemove.com.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Wemove.com.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Wemove.com.vn theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Wemove.com.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Wemove.com.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho đối tác; khách hàng theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Wemove.com.vn và sẽ báo trước cho đối tác; khách hàng thời hạn là một (01) tháng.

II. Nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn

Wemove.com.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “Cơ chế kiểm tra, giám sát” để đảm bảo việc cung cấp thông tin trên Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Wemove.com.vn được thực hiện chính xác đầy đủ.

Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin của khách hàng cho đối tác để có thể cung cấp dịch vụ.

Hoàn trả doanh thu cho đối tác trong trường hợp Wemove.com.vn thu tiền trước của khách hàng qua thanh toán trực tuyến và chuyển khoản trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu thanh toán từ đối tác.

Wemove.com.vn sẽ có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website thương mại điện tử đồng thời sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Wemove.com.vn

Wemove.com.vn sẽ có trách nhiệm công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Wemove.com.vn. Khi khách hàng trên Website cung cấp dịch vụ TMĐT Wemove.com.vn phát sinh mâu thuẫn với người bán (đối tác) hoặc tổn hại lợi ích hợp pháp. Wemove.com.vn sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán (đối tác), tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Wemove.com.vn chịu trách nhiệm ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin cung cấp dịch vụ không phù hợp theo quy định của pháp luật.

Wemove.com.vn chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: Nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Wemove.com.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Website Wemove.com.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các đối tác tham gia và người sử dụng trên Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Wemove.com.vn.

Wemove.com.vn có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ đối tác; khách hàng nếu xảy ra tranh chấp. Ban quản trị sẽ cân nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tùy theo mức độ Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Wemove.com.vn sẽ có phương án bảo vệ quyền lợi của thành viên.

Wemove.com.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Wemove.com.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Wemove.com.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.