Featured Photo

Quyền và trách nhiện của Đối tác/Nhà xe

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

Sau khi ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, đối tác sẽ được phép tạo một tài khoản cung cấp dịch vụ trên Wemove.com.vn để thực hiện việc vận chuyển khi có đơn đặt xe từ khách hàng.

I. Quyền của Đối tác/Nhà xe

Có quyền yêu cầu Wemove.com.vn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin của khách hàng và hưởng doanh thu từ việc thực hiện dịch vụ vận chuyển.

Đối tác được quyền yêu cầu Ban quản trị hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật khi sử dụng dịch vụ trên Wemove.com.vn. Và có quyền yêu cầu Wemove hỗ trợ trong quá trình giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến giao dịch thực hiện trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn

Đối tác sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT: Wemove.com.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT: Wemove.com.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT: Wemove.com.vn hoặc được gửi Email trực tiếp đến Người bán;

Đối tác có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT: Wemove.com.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng email đến cho Wemove.

II. Trách nhiệm của Đối tác/người bán

Đối tác cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT: Wemove.com.vn là chính xác và hoàn chỉnh. Đối tác đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT: Wemove.com.vn là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

Chuẩn bị xe và lái xe, đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận chuyển của Wemove.com.vn, an toàn cho hành khách, hành lý trong suốt toàn bộ quá trình vận chuyển. Chịu trách nhiệm trước mọi khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ vận chuyển.

Chịu mọi trách nhiệm về mặt vật chất và pháp lý trong quá trình khai thác và sử dụng phương tiện của mình.

Đối tác cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT: Wemove.com.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT: Wemove.com.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì đối tác phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Đối tác cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT: Wemove.com.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT: Wemove.com.vn trong bản Quy chế hoạt động này.

Đối tác không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT: Wemove.com.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT: Wemove.com.vn.

Đối tác có trách nhiệm phối hợp với Wemove giải quyết các tranh chấp phát sinh đối với giao dịch phát sinh liên quan đến Wemove.com.vn

Đối tác tại mọi thời điểm đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Công ty, công ty mẹ, các công ty chi nhánh, công ty liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, Người bán hay bên được nhượng quyền của Công ty không bị thiệt hại từ bất kỳ hành động, yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, kiện tụng, chi phí, trách nhiệm hay phí tổn nào (bao gồm các chi tiêu và chi phí pháp lý hợp lý) mà Công ty phải chịu hay chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp, do hoặc phát sinh từ hành động vi phạm Quy chế hoạt động của người bán (bao gồm các tài liệu được đề cập), hoặc phát sinh từ hành động vi phạm bất kỳ luật nào hay quyền lợi của một bên thứ ba của Người bán và tuân thủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.