Featured Photo

Quyền và trách nhiệm của người mua/khách hàng

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

I. Quyền của người mua/khách hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn

Khách hàng được quyền yêu cầu Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc giao dịch và sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn.

Khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn.

Khách hàng được hưởng các chính sách ưu đãi do Wemove.com.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Wemove.com.vn. Các chính sách này dược đăng tải trực tiếp hoặc gửi đến email cho từng thành viên của Wemove.com.vn.

Khách hàng có quyền khiếu nại đối tác nếu chất lượng dịch vụ không đảm bảo.

Khách hàng có quyền yêu cầu cơ quan pháp luật bảo vệ quyền lợi nếu bị đối tác lừa gạt.

II. Trách nhiệm của người mua/khách hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới số điện thoại của mình.

Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin cá nhân của mình đã cung cấp cho sàn: Wemove.com.vn để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Khách hàng cam kết những thông tin cung cấp cho Wemove.com.vn là chính xác.

Khách hàng tại mọi thời điểm đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Công ty, công ty mẹ, các công ty chi nhánh, công ty liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, Người bán hay bên được nhượng quyền của Công ty không bị thiệt hại từ bất kỳ hành động, yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, kiện tụng, chi phí, trách nhiệm hay phí tổn nào (bao gồm các chi tiêu và chi phí pháp lý hợp lý) mà Công ty phải chịu hay chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp, do hoặc phát sinh từ hành động vi phạm Quy chế hoạt động của người mua (bao gồm các tài liệu được đề cập), hoặc phát sinh từ hành động vi phạm bất kỳ luật nào hay quyền lợi của một bên thứ ba của Người mua.

Trong trường hợp một khách hàng có tranh chấp, khiếu nại và/hoặc hành động chống lại một hay nhiều khách hàng khác, khách hàng đồng ý miễn trừ trách nhiệm của Công ty, công ty mẹ, các công ty chi nhánh, công ty liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, Người bán hay bên được nhượng quyền của Công ty tới phạm vi tối đa cho phép bởi pháp luật đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, phí tổn, chi phí và thiệt hại (thực tế và mang tính hậu quả) nào thuộc tất cả các loại và tính chất, đã biết và chưa biết, có ngờ tới và không ngờ tới, được tiết lộ và không được tiết lộ (bao gồm các chi phí pháp lý) phát sinh từ hoặc có liên quan đến các tranh chấp đó theo bất kỳ cách nào.

Khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn vào những mục địch bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán viruts gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Khách hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo ra những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn trong Quy chế này.

Khách hàng không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch thương mại điện tử Wemove.com.vn.