Featured Photo

Hướng dẫn gửi zalo cho khách hàng

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2023

Bước 1: Đăng nhập hệ thống agent công cụ bán hàng của wemove theo tài khoản và mật khẩu được cấp(tại https://agent.wemove.com.vn/)

Bước 2: Truy cập menu quản lý booking => Danh sách mới và tìm tới book muốn gửi zalo cho khách hàng. Vào mục thao tác và chọn gửi thông báo Zalo.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông báo => Click gửi thông báo để hoàn thành.

Chú ý:

- Cẩn đảm bảo thông tin khách hàng (họ tên và số điện thoại) trước khi gửi.

- Mỗi book chỉ được gửi zalo 1 lần.